Oferujemy następujące szkolenia specjalistyczne

Polecamy szkolenia zamknięte  - ćwiczenia, warsztaty odbywają się na wybranej przez uczestników maszynie /urządzeniu


1. Wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE dla maszyn, maszyn zespolonych, oznakowanie CE - WARSZTATY PRAKTYCZNE 

Miejscowość: Poznań                            W celu ustalenia dogodnego terminu skontaktuj się z nami

Miejscowość: Łódź          

Miejscowość: Warszawa  

Miejscowość: Katowice   

Miejscowość: Wrocław    


2. Minimalne wymagania dedykowane przez PIP i UDT w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego DN 2009/104/WE - aktualizacja na 2020 r. na mocy nowej ustawy o ocenie zgodności

Miejscowość: Poznań                          W celu ustalenia dogodnego terminu skontaktuj się z nami 

Miejscowość: Łódź               

Miejscowość: Warszawa     

Miejscowość: Katowice      

Miejscowość: Wrocław      


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MASZYNY W 2020 r. -Wymagania dyrektywy DM 2006/42/WE oraz DN 2009/104/WE w świetle najnowszych przepisów.

Miejscowość: Poznań                          W celu ustalenia dogodnego terminu skontaktuj się z nami

Miejscowość: Łódź               

Miejscowość: Warszawa   

Miejscowość: Katowice      

Miejscowość: Wrocław      


4. Wymagnia PIP stawiane dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi w 2018 r. - porady eksperta

Miejscowość: Poznań                             W celu ustalenia dogodnego terminu skontaktuj się z nami

Miejscowość: Łódź                

Miejscowość: Warszawa      

Miejscowość: Katowice        

Miejscowość: Wrocław       


Rabaty przyznawane indywidualnie

Informacji o szkoleniach udziela:

Specjalista ds. organizacji szkoleń

 mgr inż. Katarzyna Gierz

Tel.: 783 266 816

e-mail: szkolenia@lumasz.euWysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją

regulaminu.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY
O WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU PODAJĄC DANE:

  Imię i nazwisko:..................
  Pesel:............................
  Stanowisko, zawód;................
  Wykształcenie:....................
  Nazwa i adres firmy:..............
  Adres do korespondencji:..........
  Tel. kontaktowy:..................
  Adres email:......................
  Termin szkolenia:.................
    Dane do Faktury: Nazwa Firmy.......................,  
    adres płatnika...................., nr NIP:.........
  I PRZESŁANIE NA email: szkolenia@lumasz.eu

Centrum Wycen i Bezpieczeństwa Maszyn

LUMASZ Szkolenia, Ekspertyzy Techniczne