Poprawne wprowadzenie i odbiór maszyn i urządzeń na podstawie DM 2006/42/WE oraz DN 2009/104/WE oraz nowej ustawy o ocenie zgodności  w 2017 r.


  Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników aktualnymi wymaganiami odbiorów maszyn i urządzeń zgodnie z DM 2006/42/WE, oraz DN 2009/104/WE. Wskazanie najczęściej występujących braków w dokumentacji, analiza zgłaszanych przez uczestników problemów, przykładów.

  Adresaci szkolenia

Menedżerowie, Pracodawcy, Dyrektorzy Produkcji, Dyrektorzy Techniczni, Szefowie, Kierownicy Utrzymania Ruchu, Importerzy, Przełożeni i Pracownicy Służb BHP, oraz wszystkich zainteresowanych w przedmiotowym zakresie.

  Forma zajęć i metodyka

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu, dyskusji i ćwiczeń grupowych.

Ilość dni: 1  lub 2 – w zależności od zamawiającego

Czas trwania szkolenia: każdy dzień w godz. 9.00 - 16.00


szkolenie podstawowe - 1 dzień- po 8 godzin cena 986 zł (brutto)

szkolenie rozszerzone - 2 dni - po 8 godzin cena 1780 zł (brutto)

Szczegółowy program szkolenia

TEMAT WYKŁADOWCA
1.Wprowadzenie – przedstawienie wymagań DM 2006/42/WE
i DN 2009/104/WE
dr inż. Łukasz Gierz
2.Omówienie zakresu zastosowania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
i DN 2009/104/WE
 • omówienie struktury
 • zakres zastosowania

dr inż. Łukasz Gierz ub dedykowany specjalista / ekspert

3.Terminologia – przedstawienie podstawowych pojęć związanych
z DM 2006/42/WE i DN 2009/104/WE

4.Akty prawne związane z certyfikacją maszyn na zgodność z DM 2006/42/WE
oraz dostosowaniem do min. wym. bhp DN 2009/104/WE

5.Podstawowe wymagania dla maszyn – omówienie wymagań, jakie należy spełnić
wprowadzając maszynę do obrotu na terenie UE.

* pojedyncze maszyny

* zespoły maszyn

dedykowany specjalista/ ekspert
6.Wymagania producenta, upoważnionego przedstawiciela, użytkownika

wprowadzającego do obrotu:

- maszynę,

- zespół maszyn,

- maszynę nieukończoną.


7.Wymagania dla maszyn wprowadzanych do obrotu spoza krajów UE
8.Procedura dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bhp
wg DN 2009/104/WE
dr inż. Łukasz Gierz
9.Poprawne sporządzenie protokołu odbioru maszyny

dr inż. Łukasz Gierz lub dedykowany specjalista ekspert
10. Wymagania Dokumentacji Technicznej, Instrukcji obsługi
 • maszyny
 • maszyny nieukończonej
 • zespołu maszyn


11. Deklaracja zgodności maszyny, maszyny nieukończonej
 • omówienie wymagań
 • przedstawienie wzorcowej Deklaracji Zgodności dla maszyny ukończonej / nieukończonej/ zespołu maszyn
 • najczęściej popełniane błędy przy opracowaniu deklaracji zgodności

Ćwiczenie – opracowanie deklaracji zgodności dla wybranej maszyny

dedykowany specjalista/ ekspert
12. Oznakowanie wyrobu zgodnie z dyrektywą maszynową specjalista
13. Zakres odpowiedzialności osoby wprowadzającej po raz
pierwszy maszyny na terenie UE.