Oferujemy następujące szkolenia specjalistyczne

Polecamy szkolenia zamknięte  - ćwiczenia, warsztaty odbywają się na wybranej przez uczestników maszynie /urządzeniu


1. Wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE dla maszyn, maszyn zespolonych, oznakowanie CE - WARSZTATY PRAKTYCZNE 

Miejscowość: Poznań Terminy: 17-18.01. 2018 r.

Miejscowość: Łódź Terminy: 21-22.02.2018 r.

Miejscowość: Warszawa Terminy: 21-22.03.2018 r.

Miejscowość: Katowice Terminy: 18-19.04.2018 r.

Miejscowość: Wrocław Terminy: 23-24.05.2018 r.


2. Minimalne wymagania dedykowane przez PIP i UDT w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego DN 2009/104/WE - aktualizacja na 2017 r. na mocy nowej ustawy o ocenie zgodności

Miejscowość: Poznań           Terminy:  07-08.02.2017 r.

Miejscowość: Łódź                Terminy:  14-15.03.2017 r.

Miejscowość: Warszawa     Terminy:  04-05.04.2017 r.

Miejscowość: Katowice       Terminy:  16-17.05.2017 r.

Miejscowość: Wrocław        Terminy: 20-21.06.2017 r.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MASZYNY W 2018 r. -Wymagania dyrektywy DM 2006/42/WE oraz DN 2009/104/WE w świetle najnowszych przepisów.

Miejscowość: Poznań         Terminy: 29.06.2018 r.

Miejscowość: Łódź              Terminy: 18.07.2018 r.

Miejscowość: Warszawa   Terminy: 24.08.2018 r.

Miejscowość: Katowice      Terminy: 31.08.2018 r.

Miejscowość: Wrocław       Terminy: 22.03.2018 r.


4. Wymagnia PIP stawiane dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi w 2018 r. - porady eksperta

Miejscowość: Poznań            Terminy: 18.07.2018 r. lub  30.08.2018 r.

Miejscowość: Łódź                 Terminy: 24.07.2018 r. lub 17.08.2018 r.

Miejscowość: Warszawa      Terminy: 10.07.2018 r. lub  14.08.2018 r.

Miejscowość: Katowice        Terminy: 03.07.2018 r. lub  27.08.2018 r.

Miejscowość: Wrocław         Terminy: 26.07.2018 r. lub  20.08.2018 r.


Rabaty przyznawane indywidualnie

Informacji o szkoleniach udziela:

Specjalista ds. organizacji szkoleń

 mgr inż. Katarzyna Gierz

Tel.: 783 266 816

e-mail: szkolenia@lumasz.euWysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją

regulaminu.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY
O WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU PODAJĄC DANE:

  Imię i nazwisko:..................
  Pesel:............................
  Stanowisko, zawód;................
  Wykształcenie:....................
  Nazwa i adres firmy:..............
  Adres do korespondencji:..........
  Tel. kontaktowy:..................
  Adres email:......................
  Termin szkolenia:.................
    Dane do Faktury: Nazwa Firmy.......................,  
    adres płatnika...................., nr NIP:.........
  I PRZESŁANIE NA email: szkolenia@lumasz.eu

Centrum Wycen i Bezpieczeństwa Maszyn

LUMASZ Szkolenia, Ekspertyzy Techniczne