Specjaliści i Kwalifikacje

                           Biegły Skarbowy, Rzeczoznawca                                                           dr hab. inż. Łukasz Gierz

                          Specjalista ds. BHP oraz inspektor ochrony                                         przeciwpożarowej

                          mgr inż. Jarosław Milczyński

                         Specjalista, doktor nauk chemicznych 

                         dr inż. Mariola Sądej

                       Audytor Wewnętrzny, Specjalista ekoinżynierii 

                       dr inż. Gabriela Olejnik

Kwalifikacje specjalistów

Rzeczoznawca dr hab. inż. Łukasz Gierz posiada następujące uprawnienia:

 1. Specjalista w zakresie wyceny ruchomości, detali, zespołów, podzespołów, produktów, narzędzi, wyposażenia dla maszyn i urządzeń, pojazdów specjalnych, linii technologicznych i oceny stanu technicznego;
 2. Biegły Skarbowy przy Izbie Skarbowej w Poznaniu w zakresie wyceny ruchomości (pozycja na liście 157);
 3. Rzeczoznawca wpisany na listę prowadzoną przezWielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu do spraw jakości produktów lub usług (zaświadczenie nr VIII-11/14)
 4. Posiadający uprawnienia Rzeczoznawcy ds. wyceny środków i megaukładów technicznych nr uprawnień 1230 (certyfikat nr 29092012/0636/UBWM)
Kwalifikacje zawodowe:
 1. Ukończone studia III stopnia (doktorskie) na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej, dr nauk technicznych;
 2. Ukończone Wyższe Studia Magisterskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Politechnice Poznańskiej, mgr inż. mechanik;
 3. Ukończone Studia Podyplomowe z zakresu kompetencji edukacyjnych w obszarze przedmiotów politechnicznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Kursy i Szkolenia:
 1. Ukończone kursy dla rzeczoznawców wyceniających środki techniczne prowadzone przez dr inż. Tadeusza Klimka wraz ze złożeniem pozytywnego egzaminu i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kompetencje do szacowania wartości środków technicznych.
 1.  Ukończone szkolenie – CE dla maszyn i urządzeń – dyrektywa: maszynowa, 2006/42/WE (MAD), niskonapięciowa 2006/95/WE (LVD), kompatybilność elektromagnetyczna 2004/108/WE (EMC);

 2. Ukończone szkolenie CIOP PIB Warszawa w zakresiezasadniczych i minimalnych wymagań bhp dotyczących maszyn;

3. Ukończone szkolenie w Centrum Bezpieczeństwa Maszyn w zakresie oceny ryzyka technicznego maszyn wg PN-EN ISO 12100:2012P;

1. Ukończone szkolenie w TUVPOL Wrocław w zakresie wyceny wartości maszyn i środków technicznych;

2. Ukończone szkolenie w PRZEWODNIK BHP - Poznań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

3. Ukończone szkolenie i zdany egzamin uprawniający do obsługi, konserwacji, remontów i montażu , urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną do 1kV. 


Specjalista dr inż. Mariola Sądej posiada następujące uprawnienia:

Kwalifikacje zawodowe:
 1. Ukończone studia III stopnia (doktorskie) - Technologia Chemiczna i Aparatura Badawcza - studia doktoranckie na wydziale Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, dr nauk chemicznych; 
 2. Ukończone Wyższe Studia Magisterskie na kierunku Ochrona Środowiska, specjalność - Ekotechnologia na Politechnice Poznańskiej, mgr inż. ochrony środowiska.
Kursy i Szkolenia:

1. Szkolenie: Nieniszczące metody badań kompozytów i polimerów konstrukcyjnych, Gliwice-Istebna, Polimery i kompozyty konstrukcyjne, 9.10.2014 r.

2. Zarzadzanie własnością intelektualną, w ramach projektu: Zarzadzanie własnością intelektualną – klucz do sukcesu w relacjach nauki z biznesem, 20-21 luty 2014 r.

3. Szkolenie z zakresu: Staż kluczem biznesu, Fundacja ProRegio, Poznań, 22.10.2013 r.

4. Szkolenie z zakresu: Komercjalizacja wiedzy i ochrona własności intelektualnej PAIP, 26-28.10.2012 r. Poznań,

5. Szkolenie z zakresu: ochrony własności intelektualnej oraz transferu wiedzy, PAIP, Poznań, 22.04.2012 r.,

6. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Poznań, 11. 06. 2012 r.,

7. Szkolenie: Nowoczesne materiały kompozytowe w jednostkach pływających, Olsztyn, 16-19.05.2011 r.,

6. Szkolenie organizowane przez Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych Politechniki Śląskiej, Koło Przetwórstwa Materiałów Polimerowych i Metalowych oraz firmy Composite Technology-Niemcy, Istebna, 13-14.05.2009 r.,

7. Szkolenie z zakresu: ochrony własności intelektualnej oraz transferu wiedzy, PAIP, Poznań, 13-14.02.2007 r.,

8. Kurs: Corce on HPLC and GC Chromatography in Pharmaceutical and Medical Applications, Poznań, 23.05.2007 r.,

9. Certyfikat – 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów I Techników Przemysłu Chemicznego, Toruń, 9-12.09.2007 r.,

10. Szkolenie: GWP – Dobra Praktyka Ważenia, Poznań, 13.03.2008 r.,

11.Szkolenie: Zaawansowane metody pomiarowe w analizie termicznej – zastosowanie w badaniach naukowych i przemysłowych, 22.04.2009 r.


Audytor dr inż. Gabriela Olejnik posiada następujące uprawnienia:

Kwalifikacje zawodowe:
 1. Ukończone studia III stopnia (doktorskie) na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej, dr nauk technicznych;
 2. Ukończone Wyższe Studia Magisterskie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria produkcji na Politechnice Poznańskiej, mgr inż. mechanik;
Kursy i Szkolenia:

1.Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania” Zaświadczenie 

nr 37/AZ/2007

2. Zarządzanie projektami międzynarodowymi w 7. PR” Poznański Park Naukowo - Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza